Newsletter

W celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji handlowej („Newsletter”) ze strony master4web.pl wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Piotr Kozłowskiego NIP: 5222234959 który będzie ich administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12 ze zm.). Wyrażenie zgody i podanie danych w tym celu jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu należy kontaktować się z UCANDO na adres e-mail: info@master4web.pl. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.